26 kwietnia 2017r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chynowie odbędzie się I Festiwal Nauki i Sztuki.

Szkolny Festiwal ma służyć promowaniu naukowego myślenia, rozbudzić zainteresowania i chęć zdobywania wiedzy. W tym dniu uczniowie będą uczestniczyć w wykładach, warsztatach i ćwiczeniach z zakresu plastyki, sztuki, historii Polski, geometrii, informatyki i robotyki prowadzonych przez studentów oraz pracowników Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Patronatem naukowym imprezy jest Instytut Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Patronat honorowy sprawuje Wójt Gminy Chynów - Pan Tadeusz Zakrzewski. Pomysłodawcą i organizatorem festiwalu jest nauczycielka przyrody Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chynowie – Pani Marta Rybińska.