Informuję, iż w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

Proponowany porządek obrad:

  1. otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
  2. zapoznanie się z potrzebami w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych
  3. sprawy różne i wolne wnioski

Przewodniczący komisji
Stanisław Pilacki