Informuję, że w dniu 25 kwietnia 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Rozpoznanie potrzeb w zakresie tłuczniowania dróg gruntowych.
  2. Ustalenie terminu XXVII sesji Rady Gminy.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Krzysztof Wojda