28 marca 2017 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chynowie odbył się IV Gminny Konkurs Recytatorski z Języka Angielskiego, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych gminy Chynów. W konkursie wzięli udział uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziszynku, Zespołu Szkół w Drwalewie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Sułkowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chynowie.

Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I -III i klasy IV-VI. Każdy uczestnik prezentował dwa dowolnie wybrane wiersze w języku angielskim. W jury zasiadły nauczycielki języka angielskiego: p. Monika Miganowska (Budziszynek), p. Agnieszka Romanowska (Zalesie), p. Małgorzata Bieńkowska (Sułkowice), p. Aneta Tywonek (Drwalew) i p. Agata Rutkowska (Chynów).

Jury oceniało recytację biorąc pod uwagę dobór repertuaru, znajomość tekstu, dykcję, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy uczestnicy konkursu, a zwłaszcza jego laureaci zaprezentowali bardzo wysokie kompetencje nie tylko językowe, ale również aktorskie. Poziom recytacji był niezwykle wyrównany, więc jury przyznało nagrody ex aequo.

W kategorii klas I - III :

I miejsce Daria Smolarek, uczennica klasy II PSP w Budziszynku i ex aequo Filip Stelmasiak, kl. II, PSP w Zalesiu

II miejsce Cyprian Napirzyński, uczeń klasy III PSP w Budziszynku

III miejsce ex aequo Olivier Rebs, kl. III, PSP Sułkowice, Zofia Korzeńska, kl. III, PSP Sułkowice, Zuzanna Sempioło, kl. III, PSP Sułkowice i Natalia Krupa, kl. III, PSP Zalesie.

Wyróżnienia przyznano:

Janowi Jędrzejczykowi, kl. II, ZSP w Chynowie

Wiktorii Papińskiej kl. III, ZSP w Chynowie.

W kategorii klas IV-VI

I miejsce Lidia Smolarek, uczennica klasy V PSP w Budziszynku,

II miejsce Maria Rutkowska, uczennica kl. VI ZSP w Chynowie i, ex aequo, Oskar Kędzierski, kl. VI, PSP w Zalesiu

III miejsce Monika Wrona, uczennica kl. VI PSP w Zalesiu

Wyróżnienia zdobyły:

Daria Jędrzejczyk, klasa IV, ZSP w Chynowie

Roksana Gazda, klasa IV, PSP w Zalesiu

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe w języku angielskim i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkursu – pamiątkowe dyplomy.

Nagrody ufundował Wójt Gminy Chynów, p. Tadeusz Zakrzewski.

Konkurs został zorganizowany przez Agatę Rutkowską, nauczycielkę języka angielskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chynowie.