W dniu 25 września 2018r. druhowie z jednostki OSP Drwalew podpisali umowę Nr 0154/18/NZ/DS z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejna dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie dla OSP Drwalew”.

Jednostka na zakup nowego samochodu otrzyma dotację w wysokości do 399.750,00zł.

Pozostała kwota zostanie przekazana z budżetu Gminy Chynów w wysokości 200tyś zł, z dotacji z Województwa Mazowieckiego w kwocie 130tys. oraz KSRG 70tys. zł.