Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał 16 października br. decyzję o lokalizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka – Radom o długości ponad 7 km. Inwestorem są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Decyzja Wojewody ma rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny i gospodarczy.

Linia ta wykorzystywana jest w ruchu pasażerskim i towarowym. Jest to linia o znaczeniu państwowym. Wojewoda po rozpatrzeniu wniosku inwestora wydał decyzję lokalizacyjną na budowę, przebudowę i rozbudowę linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka − Radom o długości 7,8 km. Prace związane z budową, przebudową i rozbudową w zakresie linii nr 8 będą prowadzone na obszarze miasta Warka i gminy Grabów nad Pilicą (w miejscowościach: Brzozówka, Dąbrówki, Grabów nad Pilicą, Kępa Niemojewska).

Inwestycja wpłynie pozytywnie na warunki komunikacyjne mieszkańców. Zwiększy bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych poprzez m.in. wyposażenie w nowoczesną sygnalizację i „nadzór wizualny”, a także poprzez budowę nowych dwupoziomowych skrzyżowań oraz usprawnienie ruchu kołowego w sąsiedztwie linii kolejowej dzięki wybudowaniu nowych dróg dojazdowych.

Jednym z efektów prac będzie zwiększenie możliwej osiąganej prędkości pociągów osobowych do nawet 160 km na godz., a towarowych do 120 km na godz.

Linia kolejowa nr 8 łączy stację Warszawa Zachodnia ze stacją Kraków Główny Osobowy. Zakres prac określonych w decyzji obejmuje również dołączenie do istniejących torów kolejowych sieci i urządzeń linii kolejowej w zakresie zapewniającym ciągłość infrastruktury technicznej i prowadzenia ruchu kolejowego.

Decyzja Wojewody uwzględnia decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla tej inwestycji. Także Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Delegatura w Radomiu, zaopiniował pozytywnie przedsięwzięcie. Pozytywnego uzgodnienia dokonał również Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ukończenie inwestycji planowane jest na 2023 rok.


Komunikat

18.10.2018