Informuję, iż w dniu 22 listopada o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się II nadzwyczajna sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie II nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków
 5. informacja o sprawach bieżących gminy
 6. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 7. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Chynów
 8. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Chynów
 9. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 10. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Chynów
 11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2029
 12. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
 13. zapytania i wolne wnioski
 14. zakończenie II nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz