W dniu 4 grudnia 2018 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Wybór Przewodniczącego komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
  2. Praca nad projektem budżetu gminy na rok 2019.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz