Związek Międzygminny pod nazwą Natura przeprowadził w 2016 roku postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów na okres 3 lat. W wyniku tego przetargu ustalono stawki opłat na 10 zł/15 zł od osoby. 29 czerwca 2016 r. Minister Środowiska wydał obwieszczenie w sprawie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska, w którym podwyższył opłatę za składowanie odpadów segregowanych ze 120,76 zł za 1 tonę w 2016 r. do 170 zł w 2018 r., 220 zł w 2019 r. i 270 zł w 2020 r. oraz odpadów zmieszanych analogicznie za 1 tonę 120,76 zł w 2017 r., 140 zł w 2018 r., 170 zł w 2019 r. i 270 zł w 2020 r. Jest to opłata obowiązkowa. PPHU Radkom do którego jesteśmy zobligowani odwozić odpady zgodnie z Wojewódzkim Planem Zagospodarowania Odpadów w dniu 2 listopada podwyższyło opłaty za przyjmowanie odpadów ze 106,50 zł za 1 tonę do 158,74 w 2018 r. (odpady segregowane ) oraz z 233 zł za 1 tonę do 327,98 zł w 2019 r. (odpady zmieszane) + 8% podatek VAT. Wobec tak dużych podwyżek obowiązkowych opłat, Wykonawca zwrócił się do Zarządu Natury o podwyższenie wynagrodzenia od 1 stycznia 2018 r. Nie było to możliwe gdyż obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych. Zawarto porozumienie między Zarządem Związku a Wykonawcą, w którym dopłacono Wykonawcy skutki podwyżek opłat środowiskowych. Drugą cześć podwyżek Wykonawca wziął na siebie. Porozumienie to zawarto do końca października 2018 r. aby można było przeprowadzić nowy przetarg zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Teren Związku został podzielony najpierw na 8 odrębnych obszarów (nie wpłynęła żadna oferta), a w drugim przetargu na 3 obszary (wpłynęły 3 oferty). Przetarg przeprowadzono zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych z zachowaniem wszystkich jej rygorów na okres od grudnia 2018 r. do końca 2019 r. Ustalono nowe stawki opłat, które są wynikiem tego przetargu. Nie bez znaczenia na ich wysokość ma znaczny wzrost ilości odpadów z 20 948 ton w 2014 r. do ponad 27 000 ton w 2018 r. przy niezmienionej liczbie zadeklarowanych osób. Można zakładać że większość osób wynajmujących mieszkania oraz pracowników sezonowych nie jest zgłaszanych przez właścicieli. Na pewno dodatkowymi czynnikami, które wpłynęły na cenę wywozu jest ustawowe wprowadzenie dodatkowej frakcji (papier), czterokrotny odbiór w roku gabarytów oraz wzrost cen paliw i płacy minimalnej. Dalsze utrzymywanie niskich stawek i dopłacanie z budżetów przekracza możliwości gmin. Wszyscy mieszkańcy powinni deklarować opłacanie za wywóz odpadów co poskutkuje zwiększonymi wpływami oraz zatrzyma wzrost opłat w następnych latach. Zarząd Związku podejmie zwiększone działania windykacyjne wobec osób uchylających się od opłat za wywóz odpadów. Bardzo ważna jest współpraca z radami gmin Członków Związku, sołtysami, placówkami oświatowymi, organizacjami ekologicznymi dla podniesienia świadomości ekologicznej oraz wzrost solidarności wszystkich mieszkańców.