Dnia 7 marca 2017r. w Publicznym Gimnazjum w Chynowie odbył się finał gminnego konkursu „Śpiewamy Angielskie Piosenki Rockowe”.

Konkurs zorganizowały nauczycielki z Publicznego Gimnazjum w Chynowie, Pani Katarzyna Borszyńska-Adrych i Pani Renata Wosiak.

W konkursie wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych w Chynowie, Sułkowicach, Machcinie, Drwalewie, Zalesiu oraz młodzież z Publicznego Gimnazjum w Chynowie.

Uczestnicy konkursu podzieleni byli na trzy kategorie wiekowe: klasy 1-3 szkoły podstawowej, klasy 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum. W każdej z kategorii wiekowych mogli się zaprezentować soliści oraz zespoły. Zarówno soliści jak i zespoły oraz kategorie wiekowe nie konkurowały ze sobą.

Głównym sponsorem konkursu była Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizatorzy otrzymali także wsparcie finansowe od firmy EWMAJ.

1. Nagroda Grand Prix – Agata Cichecka z Publicznego Gimnazjum w Chynowie i Beata Cichecka z SP w Machcinie

2. I miejsce - soliści

- w kategorii klas 1-3 dla Wiktorii Papińskiej z ZSP w Chynowie

- w kategorii klas 4-6 dla Marii Rutkowskiej z ZSP w Chynowie

- w kategorii gimnazjum dla Karoliny Charzyńskiej

4. I miejsce – zespoły

- w kategorii klas 1-3 dla zespołu „Double Trouble” z SP w Machcinie

- w kategorii klas 4-6 dla zespołu „Angels” z ZS w Drwalewie

- w kategorii gimnazjum dla chóru szkolnego „Sonito”

Jury oceniało: muzykalność, stopień opanowania utworu, poprawność wymowy oraz ogólny wyraz artystyczny. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, a uczestnikom dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do konkursu. Gorąco dziękujemy Natalii Lewandowskiej z PG
w Chynowie za oprawę plastyczną konkursu.