W podróży z Profesorem Szkiełko

Uczniowie klasy 1 szkoły w Sułkowicach, dzięki Fundacji „Uniwersytet Dzieci”, uczestniczyli w niezwykłej przygodzie kształtującej kompetencje społeczne. W czasie cyklu sześciu spotkań odbyli fantastyczną podróż z Profesorem Szkiełko po świecie emocji, relacji i kreatywnego myślenia. Dzieci nabyły wiedzę, czym są emocje i jak nad nimi panować. Dowiedziały się, jak rozwiązywać problemy za pomocą kreatywnego myślenia i na czym polegają relacje w rodzinie czy z rówieśnikami. Ułatwił to zestaw edukacyjny Lekcje z klasą, który wykorzystywał naturalną dziecięcą ciekawość i chęć eksperymentowania. Było szereg okazji do kształtowania myślenia naukowego, opartego na stawianiu pytań badawczych, przeprowadzania procesu badawczego i wyciągania na tej podstawie wniosków. Aby pokonać długą drogę przez Wyspę Emocji, Archipelag Dobrych Relacji aż do Planety Twórczego Myślenia dzieci musiały wykazać się umiejętnością rozwiązywania nietypowych problemów, kreatywnym myśleniem i współpracą. Każde dziecko w swoim „Paszporcie tropiciela” zbierało pieczątki potwierdzające nabycie poszczególnych umiejętności. Wszyscy uczestnicy projektu doskonale się bawili, wykazywali pełne zaangażowanie a nowe kompetencje z pewnością wielokrotnie zostaną wykorzystane w różnych sytuacjach.

Barbara Panek koordynator projektu
PSP w Sułkowicach