W dniu 17 grudnia 2018r. druhowie z jednostki OSP Machcin mieli zaszczyt spotkać się z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej generałem brygadierem Leszkiem Suskim. Podczas spotkania Pan generał złożył na ręce Prezesa OSP Machcin Daniela Samoraja dokument włączający nas do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Jest to przełomowe wydarzenie dla naszej jednostki, szansa na dalszy rozwój oraz olbrzymia odpowiedzialność jaka spocznie na naszych barkach. Jako cała jednostka możemy zagwarantować, że zrobimy wszystko aby kredyt zaufania związany z włączeniem nas do KSRG nie został zmarnowany!