Mgła 8°C

Sergiusza, Teofila, Zyty

Aktualności

17-04-2015

Porządek obrad IV sesji Rady Gminy

Porządek obrad IV sesji Rady Gminy

  Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594. z późn. zm. ) oraz § 27 ust. 6 Statutu Gminy Chynów zwołuję IV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Chynów, która odbędzie się w sali konferencyjnej GDK, dniu 21 kwietnia 2015 r. o godzinie 9:00

Źródło: Zofia Fabijańska

<   >