Szanowni Państwo!

Wójt Gminy Chynów informuje, że do dnia 5 sierpnia 2016 roku prowadzony będzie nabór wstępnych ankiet badających zainteresowanie udziałem w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii.

W ramach projektu Gmina może ubiegać się w imieniu mieszkańców o dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych.

Fotowoltaiczna mikroinstalacja prosumencka zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego. Jej łączna moc elektryczna nie może przekroczyć 5 kW. Instalacja służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V. Wytworzona energia może być przeznaczona na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. lodówka, pralka, telewizor, ogrzewanie prądem, podgrzewanie wody itp.

Koszt ponoszony przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie wyniesie ok. 20 % całej wartości montażu instalacji w gospodarstwie domowym. W pozostałej części inwestycja może zostać pokryta ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

W przypadku montażu ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku lub gruncie niezbędnym elementem jest wykonanie instalacji odgromowej. Właściciel nieruchomości w przypadku braku instalacji odgromowej budynku, na którym będą montowane ogniwa fotowoltaiczne zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt.

Instalacje fotowoltaiczne nie mogą być montowane na dachach pokrytych eternitem.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny w terminie do 5 sierpnia 2016 roku wypełnić wymaganą ankietę i dostarczyć do Urzędy Gminy w Chynowie osobiście lub za pośrednictwem sołtysa. Ankieta wraz z deklaracją uczestnictwa pozwolą na zweryfikowanie, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz w celu dobrania odpowiedniej wielkości instalacji fotowoltaicznej.

Formularze ankiet dostępne są w Urzędzie Gminy w Chynowie, u sołtysów, na stronie internetowej www.chynow.pl.

Informacje związane z przygotowaniem projektu można uzyskać pod numerem telefonu:

48 6615742.

Wójt Gminy Chynów 
Tadeusz Zakrzewski