W dniu 19 lipca 2016 r. Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wprowadzone następujące stopnie alarmowe:

- pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA),

- drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP),

obowiązujące od dnia 20 lipca 2016 r. od godz. 00:00 do dnia 1 sierpnia 2016 r. do godz. 23:59.

W razie uzasadnionego podejrzenia bądź samego wystąpienia ataków terrorystycznych na terytorium państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) wprowadzane są 4 stopnie alarmowe:

  1. Pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA według terminologii NATO ) ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym , którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia .
  2. Drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO według terminologii NATO) ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym Stopień ten jest wprowadzany w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywanego zagrożenia działalnością terrorystyczną lub aktem sabotażu , jednakże konkretny cel ataku nie został zidetyfikowany.
  3. Trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE według terminologii NATO) ma zastosowanie w przypadku jeżeli zaistniało konkretne zdarzenie , potwierdzające cel potencjalnego ataku terrorystycznego lub w przypadku uzyskania informacji o osobach (grupach) przygotowujących działania terrorystyczne lub sabotażowe , albo tez wystąpiły zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym godzące w bezpieczeństwo innych państw i stwarzające potencjalne zagrożenie dla Polski.
  4. Czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA według terminologii NATO) ma zastosowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym , powodującego zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpieczeństwa innych państw i stwarzającego zagrożenie dla Polski, albo też wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia takich działań na terytorium RP.

W związku z wprowadzeniem stopni alarmowych ALFA oraz BRAVO-CRP zachowajmy wzmożoną czujność w stosunku do osób wzbudzających podejrzenia, zachowujących się nietypowo, zwracajmy baczniejszą uwagę na przesyłki pocztowe i kurierskie. Słuchajmy komunikatów w środkach masowego przekazu. W razie potrzeby zwracajmy się do odpowiednich służb.

Telefony alarmowe:

112 – Pogotowie , Policja , Straż Pożarna

997 – Policja

998 – Straż Pożarna

999 – Pogotowie Ratunkowe.