W piątek 2 września odbyły się ćwiczenia „DREWMET 2016”, w których wzięły udział jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Chynów, JRG Grójec oraz jednostki OSP z powiatu grójeckiego (OSP Lewiczyn i OSP Jasieniec) włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Manewrom zorganizowanym przez Komendanta Gminnego dh Cezarego Matysiaka przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu przyglądali się między innymi Wójt Gminy Chynów Tadeusz Zakrzewski, Komendant Powiatowy PSP w Grójcu st. bryg. Jacek Wichowski oraz jego zastępca bryg. Bogusław Sikorski.

W założeniu ćwiczenia pożar powstał w wyniku podpalenia na terenie fabryki palet drewnianych . W wyniku zdarzenia jeden z pracowników nie mógł o własnych siłach opuścić zadymionego pomieszczenia. Scenariusz ćwiczeń zakładał wydobycie poszkodowanego z zagrożonej strefy , udzielenie mu pierwszej pomocy przedmedycznej, likwidację pożaru poprzez podanie skutecznych prądów gaśniczych wody w natarciu i w obronie hal produkcyjnych, oraz zbudowaniu sprawnego zasilania wodnego ze żwirowni oddalonej około 1000 m od miejsca zdarzenia.

Podstawowym celem ćwiczeń było podniesienie poziomu i efektywności prowadzenia działań ratowniczych zwłaszcza, że inscenizacje zdarzeń były bardzo zbliżone do tych, które na co dzień mogą przytrafić się strażakom w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Po osiągnięciu celów dokonano podsumowania ćwiczeń i podziękowano właścicielowi firmy Panu Wojciechowi Włodarskiemu za możliwość ich przeprowadzenia. W manewrach brało udział 10 zastępów - 52 strażaków.