Informuję, iż w dniu 14 stycznia 2020 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Informacja na temat gospodarki odpadami.
  2. Wytypowanie dróg powiatowych do wspólnej realizacji z powiatem w roku 2020.
  3. Ustalenie terminu i omówienie proponowanego porządku obrad XIII sesji Rady Gminy.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal