Informuję, iż w dniu 16 stycznia 2020 r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz komisji Oświaty i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek obrad:

  1. Spotkanie z firmą w zakresie dotyczącym opracowania ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Chynów.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Łukasz Grochal

Przewodnicząca komisji
Oświaty i Porządku Publicznego
Teresa Świątkowska