„Zdalna Szkoła Plus” to kolejny projekt wsparcia dla samorządów na zakup wyposażenia służącego do zdalnej nauki. Program jest kontynuacją poprzedniego wsparcia. Tym razem dofinansowanie przeznaczone zostało na zakup sprzętu dla szkół i użyczenie go najbardziej potrzebującym uczniom z wielodzietnych rodzin oraz nauczycielom. 

Gmina Chynów kolejny raz przystąpiła do konkursu i stała się beneficjentem grantu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach tego projektu pozyskaliśmy kwotę 74500,94 zł, za którą zakupiono 26 laptopów
z oprogramowaniem do zdalnego nauczania.

Zgodnie z zasadami programu, sprzęt po wznowieniu lekcji będzie zwracany
i będzie służył do prowadzenia zajęć w pracowniach komputerowych w szkołach
na terenie naszej gminy.

Łącznie z obu programów Gmina Chynów pozyskała środki finansowe
w wysokości 144500,24 zł, za które zakupiono 47 laptopów.

Program „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła plus” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.