Informuję, iż w dniu 3 sierpnia 2020 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal