W związku z pytaniami dotyczącymi Powszechnego Spisu Rolnego informujemy, że rolnicy, którzy nie otrzymali listu Prezesa GUS mogą również samodzielnie dokonać spisu na stronie www.spisrolny.gov.pl, do logowania wystarczy wpisać swój PESEL i numer identyfikacyjny, którego używamy składając wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa .

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy w Chynowie bud. A pok. Nr 3 jest dostępny komputer na którym rolnicy mogą dokonać samospisu z pomocą przeszkolonych pracowników z zakresu spisu rolnego. W przypadku pytań proszę korzystać z infolinii spisowej bądź dzwonić
do Urzędu Gminy w Chynowie te. 48 6615700,lub 48 6615738