Ćwiczenia rozpoczęły się w piątek, 18 września o godzinie 10.00 w siedzibie Fabryki Farb i Lakierów MALCHEM w Sułkowicach.

Strażacy Ochotnicy otrzymali następujące zadanie: w wyniku podpalenia zbiorników z substancjami łatwopalnymi wykorzystywanymi przy produkcji farb i lakierów dochodzi do pożaru składowiska umiejscowionego w centralnej części zakładu. Pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia, ze zbiorników, które ulegają rozszczelnieniu powstają palące się rozlewiska substancji ropopochodnych. Ze względu na dużą moc i intensywność pożaru w wyniku promieniowania cieplnego zagrożone są namioty w których magazynowane są gotowe wyroby, zbiorniki z ksylenem oraz hala magazynowa. W chwili zauważenia pożaru jeden z pracowników podejmując próbę gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym uległ poparzeniu. Ze względu na dużą intensywność wydzielania dymu zachodzi konieczność działania w aparatach ochrony dróg oddechowych.

Ze względu na możliwość rozprzestrzenienia się pożaru na budynek administracyjny zachodzi konieczność ewakuacji wszystkich pracowników zakładu.

W ćwiczeniach udział wzięło 5 jednostek OSP z terenu naszej Gminy: OSP Chynów, OSP Drwalew, OSP Machcin, OSP Janów i OSP Watraszew oraz PSP Grójec

Manewry obserwowali i oceniali: Wójt Gminy Tadeusz Zakrzewski, Z-ca Komendanta PSP w Grójcu st. kpt. mgr. inż. Marcin Błoński , inspektor ds. operacyjnych KP PSP w Grójcu mł. asp. Mieczysław Lewandowski oraz Komendant Gminny ZOP RP w Chynowie Cezary Matysiak.

W ramach podziękowań za gotowość do działania przedstawiciel samorządu województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak wręczył jednostkom OSP Watraszew i OSP Janów – pilarkę do drewna i prądownice.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Zarządu firmy MALCHEM za udostępnienie terenu do przeprowadzenia ćwiczeń na obiekcie.