Informuję, iż w dniu 15 września 2019 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie z treścią petycji, która wpłynęła do komisji.
  2. Zajęcie stanowiska w sprawie.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Wojda