Wraz z końcem września zakończył się projekt „Niedziela dla Rodziny” w którym dzięki grantowi z Mazowsze Lokalnie mieszkańcy gminy Chynów mogli bezpłatnie uczestniczyć w rodzinnych zajęciach

Stowarzyszenie wsparło inicjatywę rodziców polegającą na odbudowywaniu więzi społecznych przez szeroko rozumianą aktywność.

Przeprowadziliśmy 10 ciekawych spotkań w różnych miejscach naszej gminy, podczas których połączyliśmy aktywność ruchową, zabawę, edukację i poznawanie okolicy. Były rodzinne kalambury przy ognisku, wycieczka rowerowa szlakiem zabytków gminy, budowanie szałasów, łuków i proc, podchody, serwisowanie roweru, zwiedzanie pałacu w Drwalewie, gra terenowa, chodzenie po linach, zabawy sportowe na Orliku, spotkanie z Policją i Ochotniczą Strażą Pożarną OSP KSRG Machcin

Wszystkie te spotkania łączyła tajemnicza mapa, która wyznaczała drogę do ukrytego skarbu. Każde spotkanie kończyło się znalezieniem i rozwiązaniem zagadki

Cieszy nas udział całych rodzin w tym projekcie. Podczas spotkania podsumowującego w Woli Pieczyskiej, dwie grupy przygotowywały kociołki, uczestnicy poznali pracę myśliwego, pod okiem instruktorów strzelali z wiatrówki, jeździli wozem konnym, mogli dotknąć konia i zrobić zdjęcie. Każdy otrzymał pamiątkowe gadżety. Na zakończenie spotkania najmłodsi odnaleźli skarb – kosz jabłek i słodyczy z historią – tajemnicą, którą każdy miał zapamiętać. Były to słowa Jana III Sobieskiego o naszym sadowniczym regionie: „przez ciernie ostre po takie jabłka przejść było potrzeba”

Dziękujemy za udział!

Więcej zdjęć na FB Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Chynów

Z poważaniem 

Bernaciak Piotr

SPGCH