Informujemy, że obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła w gminach znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, wynika z zapisów uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (Złącznik nr 5, Działanie naprawcze nr 1.1.1) oraz zapisów uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa).Ankietę można również wypełnić on-line

https://greenlynx.pl/chynow/