Informuję, iż w dniu 15 października 2020 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji: Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Oświaty i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie się z analizą usprawnienia ekonomicznego funkcjonowania szkół na terenie Gminy Chynów, realizowaną przez firmę zewnętrzną.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Łukasz Grochal

Przewodnicząca komisji
Oświaty i Porządku Publicznego
Teresa Świątkowska