Szanowni Państwo!

W związku z pogłębiającą się epidemią wywołaną wirusem SARS-COV-2i wzrastającym zagrożeniem zarażenia chorobą COVID-19, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie Interesantów oraz pracowników, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Chynów Nr 102/2020 z dnia 3 listopada 2020rwydanym na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 1931)

informuję, że od dnia 3 listopada do odwołania w:

 • Urzędzie Gminy w Chynowie,
 • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
 • Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Chynowie
 • Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Chynowie

wprowadza się ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą Interesantów.

Pracę wyżej wymienionych jednostek organizuje się w następujący sposób:

 • W przypadku zaistnienia konieczności osobistego załatwienia sprawy ( np. przyjęcie informacji o zgonie, wydanie dowodu osobistego), przyjęcie Interesantów odbywa się po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i uzgodnieniu terminu z pracownikiem merytorycznym.
 • W pozostałych sprawach obsługa Interesantów będzie możliwa telefonicznie, za pośrednictwem Internetu lub drogą pocztową.

(Wejście na teren Urzędu w takim przypadku odbywa się przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności - obowiązkowa maseczka zakrywająca nos i usta, dezynfekcja rąk)

Dla zapewnienia obiegu korespondencji między interesantami a Urzędem (jednostką organizacyjną) zaleca się składanie pism w następujący sposób:

 • poprzez pocztę e-mail
 • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej:
 • drogą pocztową na adres: Urzędu Gminy w Chynowie, ul. Główna 67, 05-650 Chynów
 • poprzez wrzucanie korespondencji do skrzynki podawczej wystawionej na parterze budynku A

w korytarzu.

 • Prosimy, aby wszelkie płatności były realizowane online, płatności podatkowe na konta wskazane w decyzjach podatkowych.
 • Prosimy, aby na pismach w celu sprawnego załatwiania spraw, dodatkowo podawać numer telefonu kontaktowego.
 • Kontakt z urzędnikami możliwy jest telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 • Szczegółowy wykaz telefonów znajduje się na stronie :www.chynow.pl w zakładce kontakt.
 • W przypadku braku możliwości skontaktowania się bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym proszę dzwonić:

Tel.: 48/ 66 157 00 , 48/ 66 157 31fax: 48/ 66 157 33

lub kontaktować się za pośrednictwem ogólnej poczty elektronicznej chynow@chynow.pl

W związku z trwającym Powszechnym Spisem Rolnym 2020 w Urzędzie Gminy działa Gminny Punkt Spisowy. Rolnicy, którzy chcieliby spisać sięw tym Punkcie proszeni są o wcześniejsze uzgodnienie terminu przez kontakt telefoniczny: 48/ 66 15 700 lub 48/ 66 15 738

Wójt Gminy Chynów

Tadeusz Zakrzewski


SZCZEGÓŁOWY WYKAZ TELEFONÓW DO URZĘDU GMINY W CHYNOWIE

Sekretariat Wójta

(48) 661‐57‐31

Sekretarz Gminy

(48) 661‐57‐36

Świadczenia Rodzinne

(48) 661‐57‐46

Świadczenia Wychowawcze

(48) 661‐57‐34

Podatki

(48) 661‐57‐35

Budownictwo

(48) 661‐57‐45

Gospodarka Nieruchomościami

(48) 661‐57‐38

Kadry

(48) 661‐57‐69

Promocja Gminy

(48) 661‐57‐37

Rolnictwo

(48) 661‐57‐52

Zamówienia Publiczne

(48) 661‐57‐42

Ochrona Środowiska

(48) 661‐57‐71

Gospodarka odpadami

(48) 661‐57‐75

Inwestycje

(48) 661‐57‐70

Informatyk

(48) 661‐57‐68

Biuro Rady Gminy

(48) 661‐57‐32

Przewodniczący Rady Gminy

(48) 661‐57‐72

Dowody Osobiste

(48) 661‐57‐56

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności

(48) 661‐57‐56

Skarbnik

(48) 661‐57‐67

Księgowość Gminy

(48) 661‐57‐51

(48) 661‐57‐74

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

(48) 661‐57‐64

Kierownik GZOPO

(48) 661‐57‐65

Księgowość GZOPO

(48) 661‐57‐54

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

(48) 661‐57‐43

Kierownik GOPS

(48) 661‐57‐53

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

(48) 661‐59‐40

(48) 661‐57‐62

Kierownik GZGK

(48) 661‐57‐63

Księgowość GZGK

(48) 661‐57‐61

Biblioteka

(48) 661‐57‐44

Dyrektor Gminnego Domu Kultury

(48) 661‐57‐73