Informuję, iż w dniu 24 listopada 2020 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych dla Gminy Chynów na rok 2021.
  2. Ustalenie terminu i omówienie proponowanego porządku obrad XIX sesji Rady Gminy.
  3. Praca nad projektem budżetu gminy na rok 2021
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji 
Łukasz Grochal