UWAGA!!!

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku
wyposażenie nieruchomości w czarne worki lub pojemniki na zmieszane odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej leży po stronie właścicieli nieruchomości.

Każda nieruchomość została wyposażona w pojemnik przez firmę PreZero (wcześniej Toensmeier), który stanowi jego własność. Operator dokona odbioru wszystkich pojemników podstawionych w latach 2014-2020, w terminie odbioru odpadów komunalnych. W przypadku korzystania dodatkowo z własnych pojemników prosimy o jednoznaczne oznaczenie go (np. własność prywatna), w celu uniknięcia nieporozumień.

Przewidziane terminy odbioru pojemników:


Gmina Chynów – Styczeń 2020r. w dniu odbioru odpadów zmieszanych wynikającym z harmonogramu


W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących odbioru pojemników prosimy o kontakt bezpośrednio z firmą PreZero Wschód, tel. 48/ 664 21 29.


Związek Międzygminny pod nazwą „Natura” Grójec ul. Plac Wolności 12