Informuję, iż w dniu 29 grudnia 2020 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XX sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie XX sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
 5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejścia i przejazdu przez działkę gminną
 7. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chynów
 8. podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie obrębu geodezyjnego Sułkowice
 9. podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chynów, obręb geodezyjny Wola Chynowska
 10. podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie obrębu geodezyjnego Drwalew - Biowet
 11. podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie obrębu geodezyjnego Jakubowizna
 12. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2029
 13. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020
 14. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2029
 15. podjęcie uchwały budżetowej na 2021 rok
 16. zapytania i wolne wnioski
 17. zakończenie XX sesji Rady Gminy

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz