Informuję, iż w dniu 10 grudnia 2020 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Praca nad projektem budżetu gminy na rok 2021.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal