W związku z trudnościami w zakresie składania wniosków o wydanie dowodów osobistych, wynikającymi z trwającej pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych środków bezpieczeństwa m.in. polegających na zmniejszeniu liczby obsługiwanych interesantów został udostępniony darmowy kreator zdjęć biometrycznych.

Zdjęcia należy dołączyć jako załącznik do wniosku o wydanie dowodu osobistego złożonego za pomocą profilu zaufanego (eGO), na stronie gov.pl.

Kreator umożliwia wykonanie zdjęcia biometrycznego do dowodu osobistego w postaci cyfrowej na przykład przy pomocy telefonu komórkowego, bez potrzeby udawania się do fotografa.

Do 31 marca 2021r. korzystanie przez obywateli z Kreatora będzie całkowicie bezpłatne.


Załączniki:

  1. Odnośnik do strony, na której można złożyć wniosek przez Internet: https://login.gov.pl/login/login?ssot=atvmw68yi1x09mlnozzt
  2. Odnośnik do bezpłatnego kreatora zdjęć: https://passport-photo.online/pl/kreator-zdjec-do-dowodu