Informuję, iż w dniu 26 stycznia 2021 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Dyskusja na temat projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal