Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chynowie

ul. Główna 52

05-650 Chynów

Ogłoszenie

Dotyczy rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do:


1) Przedszkola Publicznego w Chynowie

2) oddziału przedszkolnego „0” w Chynowie

3) klasy pierwszej w Chynowie

- złożenie wniosku o przyjęcie 01.03.2021r. - 12.03.2021r.

- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 15.03.2021r. – 19.03.2021r.

- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych 22.03.2021r. do godz. 13.00

- potwierdzenie przez rodzica kandydatawoli przyjęcia w postacipisemnegooświadczenia 22.03.2021r. - 26.03.2021r.

- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych 31.03.2021r. do godz. 14.00

Wnioski o przyjęcie do:

- Przedszkola Publicznego w Chynowie,

- oddziału przedszkolnego „0”,

- klasy I w Chynowie

można pobrać:

osobiście w szkole, w godz. 7.00 – 18.00

na stronie Gminy Chynów : www.chynow.pl zakładka aktualności

bip.chynow.plzakładka aktualności


Wypełnione wnioski składa się w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00

do 15.00, bądź przez skrzynkę podawczą w godzinach 7.00 – 18.00

(wejście od ul. Szkolnej 1, Chynów)

tel. kontaktowy do sekretariatu : 48 66 15 920