Informuję, iż w dniu 2 marca 2021 roku, o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie się z zasadami określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chynów
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodnicząca komisji
Teresa Świątkowska