Informuję, iż w dniu 16 lutego 2021 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie się z możliwością montażu fotowoltaiki i pozyskiwania na ten cel środków zewnętrznych.
  2. Wyodrębnienie środków finansowych z budżetu gminy z przeznaczeniem na tłuczeń.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal