Informuję, iż w dniu 22 marca 2021 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przedstawienie kosztorysów inwestorskich wytypowanych do remontów dróg.
  2. Określenie zakresu inwestycji w ramach MIAS 2021  (rozbudowa oświetlenia ulicznego).
  3. Ustalenie terminu i omówienie proponowanego porządku obrad XXII sesji Rady Gminy.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal