Informuję, iż w dniu 8 marca 2021 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Wytypowanie dróg powiatowych do wspólnej modernizacji z powiatem.
  2. Wybór dróg gminnych do remontu w roku 2021.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal