Starosta Grójecki zawiadamia, że w dniach 29.03.2021 r. - 12.04.2021 r. w godzinach 9.00 - 15.00 na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla części Gminy Chynów