Starosta Grójecki zawiadamia, że w Starostwie Powiatowym w Grójcu, przy ul. Piłsudskiego 59, na Sali konferencyjnej w terminie od 22.03.2021 do 12.04.2021 w godzinach 9.00 - 15.00 ostanie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla części Gminy Chynów.