Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informuje o zaplanowanym w miesiącach maj i czerwiec br. przejęciu obsługi połączeń kierowanych na numer alarmowy 998, przez Centra Powiadamiania Ratunkowego z terenu województwa mazowieckiego.

W załączeniu przedstawiamy przesłany harmonogram zaplanowanego przełączenia przedmiotowych połączeń przez funkcjonujące na terenie województwa mazowieckiego centra powiadamiania ratunkowego.