Informuję, iż w dniu 19 kwietnia 2021 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie komisji Rolnictwa.

Proponowany porządek obrad:

  1. otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
  2. propozycja podziału środków finansowych na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz przepustów pod drogami gminnymi
  3. sprawy różne i wolne wnioski
Przewodniczący komisji
Norbert Stasiak