Informuję, iż w dniu 21 kwietnia 2021 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie się z ofertami przetargu na wykonanie remontu dróg gminnych oraz dróg powiatowych, wytypowanych do realizacji przy współfinansowaniu z Powiatem Grójeckim.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal