Wszystkich, którzy  mają głowę pełną pomysłów na zrobienie czegoś dobrego wokół siebie i chcą zmienić najbliższe otoczenie, zainspirować innych do aktywności Stowarzyszenie W.A.R.K.A. zaprasza do udziału w kolejnym konkursie grantowym “Działaj Lokalnie” – edycja 2021. Wnioski o dofinansowanie do 5 tys. zł można składać do 5 maja.

Ile i na co?

Altanka na wsi? plac zabaw? zielony zakątek? piknik? warsztaty teatralne? Na tego typu przedsięwzięcia można zdobyć nawet
5 000,00 zł dofinansowania. Ważne jest by było to działanie które ma jasny cel i zaktywizuje mieszkańców wokół sprawy dla nich istotnej.

 Co trzeba zrobić?

Obudzić w sobie społecznika! Przemyśleć: jak zaangażować mieszkańców do wspólnych działań, jak wyzwolić społeczną energię, co chcecie zmienić w swoim otoczeniu i jak zamierzacie to przeprowadzić.  Następnie po opracowaniu koncepcji – wypełnić wniosek o dofinansowanie.

Jak składa się wniosek?

Wniosek należy Generatorze dostępnym na www.stowarzyszeniewarka.pl (baner „Złóż wniosek Działaj Lokalnie”). Nie ma potrzeby składania wniosków w wersji papierowej.

Do kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski będą przyjmowane do 5 maja br. do godziny 23.59.

Kiedy projekty mogą być realizowane?

Projekty mogą trwać nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 6 miesięcy. Najwcześniej można zacząć realizację 1 czerwca, a zakończyć najpóźniej 31 grudnia 2021r.

Kto może startować w konkursie? 

– organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, zarejestrowane koła gospodyń wiejskich)

– grupy nieformalne działające przy instytucjach bądź organizacjach pozarządowych (w których imieniu wniosek składa dana instytucja)

– grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie (np. grupa mieszkańców osiedla, wsi)

Jak dowiedzieć się więcej?

Jeśli chcesz poznać szczegóły konkursu. Dowiedzieć się czy Twój pomysł ma szanse o dofinansowanie – zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 16 kwietnia o godzinie 13:00 w CeSiR. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia na adres koordynatora Konkursu: Marzena Pawłowska kom. 506 326 445 e-mail: mpawlowska@stowarzyszeniewarka.pl

Można także skonsultować projekt indywidualnie, po wcześniejszym umówieniu w lub przesłać wniosek do konsultacji e-mail.


HARMONOGRAM: 

1 kwietnia 2021 – rozpoczęcie naboru wniosków

16 kwietnia 2021 – Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców „Wydeptane” szlaki aktywności czy nowa ścieżka ekologiczna? O tym, jak dobrze napisać wniosek w konkursie grantowym Działaj Lokalnie.

5 maja 2021 – zakończenie naboru wniosków

31 maja 2021 – ogłoszenie wyników

1 czerwca 2021 – rozpoczęcie realizacji projektów

ZAŁĄCZNIKI: 

  1. Regulamin konkursu Działaj Lokalnie 2021
  2. Wniosek wzorcowy 2021
  3. Karta oceny formalnej 2021

Program “Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Na terenie powiatu grójeckiego za realizację programu odpowiada Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – Ośrodek Działaj Lokalnie. Dotacje mogą być przyznawane dzięki wsparciu finansowemu Gminy Warka, Gminy Chynów, Gminy Jasieniec, Gminy Goszczyn, Gminy Grójec, Powiatu Grójeckiego, firmy TRANS-MED Dariusz Witkowski i mieszkańców przekazujących 1% podatku.