Została uruchomiona pierwsza na terenie gminy Chynów stacja meteorologiczna należąca do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG).

Stacja zlokalizowana została w miejscowości Drwalew.

Bieżące wyniki pomiarów wykonywanych przez stację są dostępne dla wszystkich zainteresowanych pod następującym adresem:

Na budowę stacji Gmina Chynów uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020”. 

Kwota dotacji wyniosła 47.960,00 zł, a wartość całego zadania 60.710,00 zł