Wójt Gminy Chynów informuje, że z dniem 31 maja 2021 roku skończył się „stary” okres zasiłkowy, który trwał od  01 lipca  2019 roku do 31 maja 2021 roku.

Analiza list zasiłkowych z ostatniego miesiąca „starego” okresu zasiłkowego (maj 2021) i pierwszego miesiąca „nowego” okresu zasiłkowego (czerwiec 2021) wskazuje, że wciąż wiele osób nie złożyło wniosku o świadczenie wychowawcze „500+”.

Tylko złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do 30 czerwca 2021 roku na „nowy” okres zasiłkowy 2021/2022, który rozpoczął się 01 czerwca 2021 roku gwarantuje, że Rodzice nie stracą środków za czerwiec tego roku.

Osoby, które złożą wniosek w dniu 01 lipca 2021 roku lub później, stracą prawo do wyrównania świadczeń za miesiąc czerwiec.