Od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z przepisami [1], będzie realizował Rządowy program „Dobry start”. Zakład będzie odpowiedzialny za utworzenie pełnego procesu obsługi wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, czyli tzw. 300+.

Wniosek o świadczenie 300+ można złożyć:

1) wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem:
  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • bankowości elektronicznej (15 banków),
  • portalu empatia.mpops.gov.pl
2) Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy,
3) Obsługę świadczenia przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Więcej informacji na temat świadczenia 300+ znajdą Państwo pod linkiem – https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start