Informuję, iż w dniach 30 - 31 sierpnia 2021 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek obrad:

  1. Wyjazd w teren celem zapoznania się z przygotowaniem placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022.
  2. Zapoznanie się z kosztami ponoszonymi na funkcjonowanie poszczególnych szkół.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodnicząca komisji
Teresa Świątkowska