Informuję, iż w dniu 24 września 2021 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Omówienie proponowanego porządku obrad XXVIII sesji Rady Gminy Chynów.
  2. Przygotowanie propozycji remontów dróg uszkodzonych podczas budowy linii kolejowej nr 8 na terenie Gminy Chynów.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal