W dniu 13 września 2021 roku odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Chynowa i Drwalewa sprzętu specjalistycznego. Tym razem dzięki pomocy finansowej w wysokości 39.999,00zł z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika do naszych jednostek trafił sprzęt o łącznej wartości 79.999,00 tys. zł . Drugie 50% wartości pokryła Gmina ze środków własnych.

Jednostki za uzyskaną pomoc finansową zakupiły:

•OSP Chynów - 3 komplety odzieży indywidualnej strażaka oraz 2 komplety aparatów powietrznych z dodatkową butlą - za łączną kwotę 39.999,00zł

•OSP Drwalew - 5 kompletów odzieży indywidualnej strażaka w skład, którego wchodzą ubranie specjalne, hełm z latarką, buty strażackie i rękawice specjalne - za łączną kwotę 40.000,00zł

Sprzęt został uroczyście przekazany strażakom przez przedstawiciela z Urzędu Województwa Mazowieckiego w osobie Pana Leszka Przybytniaka – radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Wójta Gminy Chynów Tadeusza Zakrzewskiego.

Zakupiony sprzęt będzie dobrze służył jednostkom OSP podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, mających na celu ratowanie zdrowia, życia, mienia i środowiska naturalnego.